Czy urząd może kwestionować transakcje zawierane przez spółkę z kontrahentami wyłącznie ustnie lub mailem, bez papierowych umów?


Dodaj komentarz

Scroll to Top