Dodane komentarze (2)

  1. Bartosz Szaleniec
   Bartosz Szaleniec

   W tym celu należy udać się do notariusza i dokonać zmiany umowy spółki poprzez podwyższenie kapitału zakładowego spółki. Notariusz sporządza też umowę aportową, w ramach której następuje zbycie sprzętu na rzecz spółki w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym.

   Zwracam uwagę, że konieczne będzie w tym celu dokonanie wyceny rynkowej wartości wnoszonego sprzętu (może być to wycena własna wspólnika). Aport może bowiem wiązać się ze skutkami podatkowymi na gruncie podatku dochodowego (oraz ew. VAT) dla wspólnika, a także PCC dla spółki.

Scroll to Top