Czy urząd może kwestionować transakcje zawierane przez spółkę z kontrahentami wyłącznie ustnie lub mailem, bez papierowych umów?

Scroll to Top