Metody na wypłacenie pieniędzy i podatki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodane komentarze (2)

    1. Bartosz Szaleniec
      Bartosz Szaleniec

      Wspólnik … zobowiązany jest do świadczenia na rzecz Spółki powtarzających się świadczeń niepieniężnych, postaci wykonywania na rzecz spółki czynności … w zakresie … w zamian za wynagrodzenie w wysokości …… zł brutto miesięcznie.

Scroll to Top